fredag 9 september 2011

Välkomna till Svenska skolan i Riyadhs storylineblogg

Storyline är ett lärarstyrt och elevaktivt arbetssätt som uppfanns i Skottland av Steven Bell redan 1965. Om man översätter Storyline till svenska så blir det "den röda tråden". Genom en storyline så följs vi av en historia med en röd tråd, en berättelse. Berättelsen engagerar eleverna till att lösa problem och ta till sig kunskap. Storylinen utgår från elevernas förförståelse av ämnet och avslutas med att kontrollera om ens hypoteser är korrekta. I en storyline vävs flera olika ämnen in och all kunskap man samlar på sig, samlas i en fris. Vår fris för denna storyline kommer vi att ha i skolans mittpunkt men också här på denna blogg. Med bloggen vill vi nå ut till föräldrar, släkt och vänner i Sverige, våra vänklasser i Sverige och andra som är intresserade av vårt arbete. Vill du lära dig mer om det här spännande och givande arbetssättet kan du läsa mer på www.storyline.nu som vi har länkat till eller bara hänga med oss på vår spännande resa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar